Post by Admin | Date : 30-8-2018 | Views : 1,751 |

Dạy kèm Kế toán Thuế tại Hải Phòng

Dạy kế toán thuế ở Hải Phòng

Dịch vụ báo cáo thuế năm 2018 – Hotline: 0936798911

Công ty Onnuri Hải Phòng chuyên:

Dạy kèm kế toán doanh nghiệp ở Hải Phòng

Dạy kế toán hành chính sự  nghiệp ở Hải Phòng

Dạy kế toán thuế tại đường Lạch Tray

Kế toán thuế là một phần hành kế toán quan trọng trong toàn bộ công việc của một kế toán tổng hợp.

Nộp thuế là nghĩa vụ của tất cả các doanh nghiệp đối với nguồn ngân sách Nhà nước.

Kế toán thuế liên quan đến pháp luật của Nhà nước. Việc khai báo thuế giúp cơ quan chức năng nắm vững được tình hình hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp .

Người đảm nhiệm vai trò kế toán thuế phải trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, phải lập báo cáo thuế tổng hợp hàng tháng, hàng quý về tình hình thuế GTGT đầu ra và đầu vào của doanh nghiệp mình. Ngoài ra còn phải thường xuyên kịp thời cập nhật những thay đổi của Luật thuế.

Nhiều bạn dù đã được đào tạo và sẵn sàng làm nghề kế toán nhưng vẫn chưa đủ tự tin để đảm nhận vài trò của một kế toán thuế.

Thực chất những công việc cần làm của một kế toán thuế là gì?

CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN THUẾ GỒM:

1. Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .
2. Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng cơ sở.
3. Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
4. Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Công ty, phân loại theo thuế suất.
5. Từng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.
6. Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Cty.
7. Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.
8. Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
9. Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
10. Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở).
11. Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan .
12. Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn Cty.
13. Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.
14. Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thư ùtự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.
15. Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.
16. Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện.
17. Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách.
18. Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
19. Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận).
20. Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở.
21. Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.
22. Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở.

surpriseQuả là một núi công việc không hề đơn giản đối với những người mới chập chững vào nghề.

Bạn chưa thành thạo Kế toán thuế?

Đừng lo,  hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn cụ thể về khóa học này nhé!

CÔNG TY ĐÀO TẠO ONNURI HẢI PHÒNG

Hotline: 0936798911 – 0968204238

Add: 37/201  Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng

Facebook: Đào tạo kế toán thực thế tại Hải Phòng

NEWS