Post by Admin | Date : 25-10-2017 | Views : 1,450 |

Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học ở Hải Phòng

Học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học ở đâu Hải Phòng

Trung tâm đào tạo Delta Hải Phòng

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học tại Hải Phòng

Thông báo tuyển sinh khai giảng lớp học "BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC" tại Hải Phòng.

Những ai cần được đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học?

Bạn đã hoặc sắp bước vào lĩnh vực tư vấn du học mà chưa có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học!

Hãy tham gia khóa Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học của chúng tôi bởi nó thật sự thiết  thực đối với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu học tập và hành nghề tư vấn du học. Chứng chỉ nghiệp vụ Tư vấn du học là điều kiện pháp nhân của giám độc, nhân viên tư vấn, các tổ chức dịch vụ tư vấn du học trên toàn quốc nói chung và Hải Phòng nói riêng.

Bạn đang ở đâu Hải Phòng?

Hãy đến Trung tâm Delta tọa lạc trên đường Lạch Tray Hải Phòng để tìm hiểu và tham gia khóa học này nhé!

 1. Đối tượng tuyển sinh gồm:

- Tất cả người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

- Người có nhu cầu nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức và thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học;

- Người nước ngoài tham gia khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học phải có Giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài theo quy định hiện hành.

2. Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học

Chương trình đào tạo được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 29/2013TT-BGDDT ngày 25/07/2013 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

TT

Nội dung

Số tiết

Tập trung

Tự học

I

NỘI DUNG BẮT BUỘC

   
 

Chuyên đề 1: Tổng quan chính sách và pháp luật về giáo dục

18

45

1

Quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước về giáo dục; về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục

12

36

2

Pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ tư vấn du học

3

9

3

Hội thảo 1

3

 

Kiểm tra kết thúc chuyên đề 1

 
 

Chuyên đề 2: Hệ thống giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới

21

54

4

Tổng quan về hệ thống giáo dục Việt Nam

3

9

5

Hệ thống giáo dục một số nước trên thế giới

5

15

6

Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục và xếp hạng cơ sở đào tạo nước ngoài

5

15

7

Một số vấn đề về công nhận văn bằng của Việt Nam và nước ngoài

5

15

8

Hội thảo 2

3

 

Kiểm tra kết thúc chuyên đề 2

 
 

Chuyên đề 3: Nghiệp vụ tư vấn du học

24

63

9

Kỹ năng tư vấn du học

15

45

10

Trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học

3

9

11

Quản lý và hỗ trợ lưu học sinh

3

9

12

Hội thảo 3

3

 

II

NỘI DUNG TỰ CHỌN (chọn 2 trong 4 nội dung)

10

30

13

Tổ chức sự kiện giáo dục quốc tế

5

15

14

Phát triển giáo dục quốc tế

5

15

15

Hồ sơ tài chính và thị thực du học

5

15

16

Giải quyết tranh chấp

5

15

Kiểm tra kết thúc chuyên đề 3

 

THI KẾT THÚC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Kết thúc mỗi chuyên đề của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học bạn sẽ làm một bài kiểm tra trong thời gian tối thiểu 60 phút. Sau mỗi khóa học tất cả học viên đều phải tham gia dự thi với thời gian làm bài tối thiểu 90 phút.

Học viên phải đảm bảo tham gia tối thiểu 80% thời gian học trên lớp quy định cho mỗi chuyên đề thì được tham dự kiểm tra chuyên đề đó. Học viên có đủ các bài kiểm tra kết thúc chuyên đề và đạt từ 5 điểm trở lên thì được tham dự kỳ thi kết thúc khóa học bồi dưỡng.

Bài thi được đánh giá trên thang điểm 10, những bài thi đạt từ 5 điểm trở lên là đạt yêu cầu và được cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học.

Đối với học viên có bài kiểm tra chuyên đề  hoặc bài thi cuối khóa chưa đạt thì được phép kiểm tra và thi lại 02 lần.

* Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ "Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học" theo đúng quy định của BGD&ĐT.

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học

3. Hồ sơ cần chuẩn bị:

- Đơn đăng ký tham gia khóa học;

- 04 ảnh 3x4cm;

- Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân phô tô công chứng.

4. Thời gian học

Khóa đào tạo gồm: 15 ngày (thời gian trên lớp 8 ngày, thời gian thực hành tại cơ sở: 7 ngày)

Thời gian học: Học trong giờ hành chính

5. Đăng ký tham gia tại:

Trung tâm đào tạo Delta Hải Phòng tại đường Lạch Tray

ĐT: 0936798911

Email:duhocdeltahp@gmail.com

Facebook: Học tiếng Nhật - tiếng Anh tại Hải Phòng

 

 

NEWS